WIP Asset Management Oy

WIP Asset Management Oy on hoitanut asiakasvaroja menestyksellä vuodesta 1995. Tavoitteemme on asiakkaan varallisuuden kartuttaminen pitkällä aikavälillä. Hankimme hyvien yhtiöiden osakkeita edulliseen hintaan, emmekä luovu niistä helposti, elleivät niiden markkinanäkymät muutu oleellisesti. Sijoitusprosessimme perustuu ”osta ja pidä hyviä” -ajattelumalliin.

WIP:n omaisuudenhoitoa koskevan toimiluvan on myöntänyt valtiovarainministeriö. Toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Tietoja palveluntarjoajasta

Asiakasrekisteriseloste

Markkinakatsausrekisterin tietosuojaseloste

Henkilöstö

Peter Immonen Hpj, salkunhoitaja
Ingeborg Åkermarck Tj, sijoitus- ja lakiasiat
Lars Grandell Salkunhoitaja
Rasmus Skand Salkunhoitaja
Timo Karvinen Omaisuudenhoitaja
Ilkka Herlin Hallituksen jäsen
Lina Lehtinen Hallintovastaava, Compliance Officer
Jenni Riikonen Analyytikko, sijoitustoimintojen prosessit
Annika Lehvonen Compliance-assistentti
Tiina Savinen Asiakaspalvelu, back office
Mia Winkler Asiakaspalvelu, back office
Hanne Sundqvist Asiakaspalvelu, back office

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@wip.fi.

WIP Asset Management Oy
Mannerheimintie 18 A, 7. kerros
00100 Helsinki

Y-tunnus: 1029199-9

+358 (0)9 6122 830
info@wip.fi

WIP Hakkapeliitat

WIP Hakkapeliitat on 1.9.2010 perustettu sijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa lähinnä pieniin ja keskisuuriin pohjoismaisiin yhtiöihin.

Rahasto-osuuden arvo 23.01.2017
WIP Hakkapeliitat 153.97544
Muutos 1pv -0.18%
Muutos alusta (1.9.2010) 53.98% Kuukausikatsaus
 Avaintietoesite


 Merkintälomake, yksityishenkilöt
 Merkintälomake, yhteisöt
 Lunastuslomake, yksityishenkilöt
 Lunastuslomake, yhteisöt


Kuukausikatsaukset ja lisätietoja

Omaisuudenhoito

Yksilöllisessä omaisuudenhoidossa kunkin asiakkaan sijoitustoiminnan erityispiirteet huomioidaan erikseen. Asiakaan sijoitukset ovat hänen omissa nimissään ja asiakassalkut poikkeavat toisistaan.

Salkunhoitaja ja asiakas määrittelevät yhdessä tavoitteiden reunaehdot, joita ovat salkun riskiprofiili, sijoitushorisontti, kohteiden maantieteellinen jakauma ja toimialajakauma. Toimintaa varten laaditaan omaisuudenhoitosopimus. Omaisuus on asiakkaan nimissä asiakkaan säilytysyhteisössä ja WIP hallinnoi sitä valtakirjalla omaisuudenhoitosopimuksessa määritellyin ehdoin (täyden valtakirjan omaisuudenhoito).

Toiminta on yleensä hyvin pitkäjänteistä painottuen asiakkaan omaisuuden arvon kartuttamiseen ja taloudellisen liikkumavaran turvaamiseen

Ota meihin yhteyttä mikäli haluat lisätietoja WIP:n omaisuudenhoitopalveluista:

09-6122830 tai info@wip.fi