Vastuullinen sijoitustoiminta

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon huomioimista sijoitustoiminnassa.

Huomioimme sijoituspäätöksiä tehdessämme taloudellisten näkökohtien lisäksi tarkasteltavien yhtiöiden vastuullisuuden, eli ns. ESG-näkökohdat (Environment, Social, Governance). Uskomme, että vastuullisuus on kestävän arvonnousun edellytys ja on siksi tärkeä tekijä pyrkimyksessä saada paras mahdollinen tuotto sijoituksille. Näemme vastuullisesti toimivien yhtiöiden olevan kannattavampia pitkällä aikavälillä ja omaavan paremman riskiprofiilin kuin yhtiöt, jotka eivät toimi vastuullisesti. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet huomioidaan sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitosalkuissa että sijoitusrahastoissamme.

Näiden ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien arviointi tehdään yhtiökohtaisesti ja ESG-näkökohtia huomioidaan osana kokonaisuutta taloudellisen analyysin ja lukujen rinnalla. Sijoituspäätöksen jälkeen ESG-näkökohtien huomioimista jatketaan toimimalla aktiivisena omistajana (mm. äänestämällä yhtiökokouksissa ja keskustelemalla yhtiön johdon kanssa) etenkin niissä yhtiöissä, joissa asiakkaillamme on huomattavia omistuksia. Näin pyrimme parantamaan yritysten edellytyksiä pitkäjänteiseen menestymiseen.

Vastuullisuuden vähimmäisvaatimuksena on, että sijoituskohteena olevat yhtiöt noudattavat lainsäädännön lisäksi kansainvälisiä normeja ja sopimuksia liittyen ihmisoikeuksin, työvoimaan, korruptioon ja kestävään kehitykseen. WIP tekee suoria osakesijoituksia pääasiallisesti Pohjoismaihin, joissa yhtiöillä on yleensä korkeammat vastuullisuusarvosanat kuin globaaleilla verrokeilla. Tämän lisäksi poissuljemme ja vältämme yrityksiä, jotka tekevät merkittävän osan liikevaihdostaan epäeettisillä tai ympäristön kannalta haitallisilla aloilla.

Tavoitteenamme on olla osaltamme vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista ammattimaisilla rahoitusmarkkinoilla. Yksi askel tähän suuntaan on jäsenyytemme vastuullista sijoittamista Suomessa edistävässä Finsifissä (Finland’s Sustainable Investment Forum ry).

Finsif-logo


Lue lisää WIP:n vastuullisesta sijoittamisesta

WIP vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kestävyysriskien huomiointi

Sijoituspäätösten pääsiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Kestävyyriskit WIP:n palkitsemispolitiikoissa