• Esittely
  • Omistukset
  • Tuotto
  • Merkitse/lunasta - Yksityishenkilö
  • Merkitse/lunasta - Yhteisö
  • Dokumentit

Esittely


WIP Technology Fund on aktiivisesti hoidettu erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa teknologiayhtiöihin maailmanlaajuisesti.

Teknologiayhtiöiden tulosten kasvu on nykyisin selvästi perinteisiä yhtiöitä nopeampaa. Odotamme tämän kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Teknologiayhtiöt syövät hitaammin reagoivien yhtiöiden liiketoimintaa ja saavat myös suuren osan uusista investoinneista. Koronapandemia on edistänyt digitalisaatiota 2–4 vuodella, kun virtuaaliset tapaamiset, verkkokauppa ja pilvipalvelut ovat yleistyneet voimakkaasti.

Monilla teknologiayhtiöillä on samanlainen yritysstrategia kuin ns. FAANG-yhtiöillä (Meta, Apple, Amazon, Netflix, Google), jossa aluksi kehitetään pitkään teknologiaa, ohjelmistoalustaa tai sovellusta. Jos yhtiöstä tulee paras alallaan, kasvaa liikevaihto verkon avulla nopeasti ja se voi saavuttaa ison markkina osuuden globaalisti. Rahaston erityisenä kohderyhmänä ovat juuri nämä tulevaisuuden voittavat alustayhtiöt, kuitenkin järkevillä arvostustasoilla.

Rahaston sijoitukset jaetaan kolmeen kategoriaan:

1) Vakaat ja isot globaalit teknologiayhtiöt

2) Nopeasti kasvavat ja markkina-asemaa voittavat alustayhtiöt

3) Pienet ja keskisuuret teknologiayhtiöt varsinkin Pohjoismaissa

Näin hajautamme riskiä nopeasti muuttuvalla toimialalla. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti sitä, että yhtiöllä on mahdollisuus nousta johtavaksi alustayhtiöksi alallaan. Näin sijoitamme teknologiayhtiöihin, jotka voivat saavuttaa vahvan markkina-aseman globaalisti tai omalla markkina-alueellaan, yhtiön liikevaihto ja tulokset kasvavat nopeasti, yhtiö on innovatiivinen, ja sen johto on todettu hyväksi alallaan.

Sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat WIP:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Olethan meihin yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisää uudesta rahastostamme.


VIIMEISIN KUUKAUSIKATSAUS (englanniksi)

WIP Technology Fund kuukasikatsaus


VUOSIKATSAUS

WIP Technology Fund vuosikatsaus 2022


PERUSTIEDOT

Salkunhoitaja WIP Asset Management Oy
Tuomas Komulainen
Hallinnointi GRIT Rahastoyhtiö Oy
Säilytysyhteisö SEB Ab, Helsinki branch
Juridinen rakenne AIF
Valuutta EUR
Likviditeetti Päivittäin
NAV Päivittäin
Rahaston aloituspäivä 31.3.2021
Osuussarja A Osuussarja I
ISIN FI4000496260
FI4000496278
Bloomberg WIPTECA
WIPTECI
Kiinteä hallinnointipalkkio 1,0 % 0,8 %
Tuottosidonnainen palkkio 20 % * 20 % *
Merkintäpalkkio 0 % 0 %
Lunastuspalkkio 0 % 0 %
Minimisijoitus 1 000 EUR 250 000 EUR
Tuotto-osuus Ei Ei

* Tuottosidonnainen palkkio peritään siitä osasta tuottoa, joka ylittää vertailuindeksin MSCI All Country World Net EUR kehityksen kalenterivuoden ajalta päivittäin laskettuna. Rahasto noudattaa kaksisuuntaista palkkiomallia, eli kaikki vuoden aikana tulleet heikot tulokset vertailuindeksiin verrattuna pitää saada korvatuksi ennen kuin tuottopalkkiota voidaan maksaa.

Omistukset

WTF_Holdings_07.PNG#asset:788

Tuotto

Merkitse/lunasta - Yksityishenkilö


Täältä löydät ohjeet kuinka voit merkitä ja lunastaa WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahastoa, jos olet yksityishenkilö.

Ennen merkintää tutustu huolellisesti WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahaston Avaintietoesitteeseen, Rahastoesitteeseen sekä Rahaston sääntöihin. Löydät nämä Dokumentit-välilehdeltä. Näistä käy tarkemmin ilmi erikoissijoitusrahaston merkintä- ja lunastusehdot, jotka asiakkaana hyväksyt maksaessasi merkintämaksun.


UUSI ASIAKKUUS

Mikäli et ennestään omista WIP Technology Fund:ia tai muita WIP:n rahastoja ja haluat merkitä rahasto-osuuksia, tulee sinun täyttää yhdistetty asiakastieto- ja merkintälomake, tunnistautua ja maksaa haluamasi merkintäsumma erikoissijoitusrahaston pankkitilille.

__________

Voit merkitä WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahastoa:

A) Sähköisesti. Täytä verkkolomake ja tunnistaudu verkkopankkitunnuksilla TÄSTÄ sekä maksa haluamasi merkintäsumma erikoissijoitusrahaston pankkitilille.

Mikäli täytät verkkolomakkeen ja tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, ei kopiota henkilöllisyystodistuksesta tarvita. Kun olet lähettänyt verkkolomakkeen, saat tästä kopion antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

TAI

B) Paperisella lomakkeella. Tulosta lomake TÄSTÄ ja toimita se meille sekä sen mukana kopio henkilöllisyystodistuksestasi ja maksa merkintäsumma erikoissijoitusrahaston pankkitilille.

Voit myös pyytää meitä lähettämään sinulle paperisen lomakkeen kotiisi.

Toimita meille täytetty lomake voimassaolevan henkilöllisyystodistuskopion (passi tai henkilökortti) kanssa joko skannattuna salatulla sähköpostilla TÄSTÄ tai postittamalla/tuomalla ne toimistollemme Helsingin keskustaan.

__________

Rahasto-osuuksien merkintään vaaditaan, että olemme vastaanottaneet tarvittavat dokumentit, toimittaneet ne GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle ja maksamasi merkintäsumma on kirjatunut erikoissijoitusrahaston tilille.

Maksutiedot

Saaja: WIP Technology Fund

IBAN: FI86 1318 3000 1094 46

Viesti: Osuudenomistajan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero

Merkinnät toteutetaan maksun kirjautumista seuraavana pankkipäivänä edellyttäen, että olemme klo 14:00 mennessä vastaanottaneet merkintälomakkeen ja tunnistautuminen on tehty. WIP:llä tai GRIT Rahastoyhtiö Oy:llä on oikeus hylätä merkintätoimeksianto tai lykätä merkintätoimeksiannon toteuttamista, mikäli rahaston merkitsijää ei voida tunnistaa luotettavalla tavalla ja voimassa olevan lain vaatimusten mukaisesti.

Kun merkintä on toteutettu, saat siitä vahvistuksen GRIT Rahastoyhtiö Oy:ltä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Lunastukset toteutetaan lomakkeen vastaanottamista seuraavana pankkipäivänä, mikäli lunastuslomake on toimitettu meille klo 14:00 mennessä ja asiakastiedot eivät ole muuttuneet. WIP:llä tai GRIT Rahastoyhtiö Oy:llä on oikeus hylätä lunastustoimeksianto tai lykätä lunastustoimeksiannon toteuttamista, mikäli rahaston osuudenomistajaa ei voida tunnistaa luotettavalla tavalla ja voimassa olevan lain vaatimusten mukaisesti.

Kun lunastus on toteutettu, saat siitä vahvistuksen GRIT Rahastoyhtiö Oy:ltä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Ole yhteydessä backoffice@wip.fi mikäli haluat ottaa WIP Online-portaalin käyttöön seurataksesi WIP rahastosijoitusten arvoa.


LISÄMERKINTÄ

Mikäli omistat jo WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahastoa tai muita WIP rahastoja ja haluat merkitä rahasto-osuuksia, tulee sinun täyttää lisämerkintälomake, tunnistautua ja maksaa haluamasi merkintäsumma sijoitusrahaston pankkitilille. Mikäli verotustietosi, yhteys-/osoitetietosi tai tilinumerosi ovat muuttuneet viime merkinnästä, tulee sinun täyttää asiakastietolomake uudelleen (kts. ohjeet yllä, ”Uusi asiakkuus”).

__________

Voit tehdä lisämerkinnän WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahastoon:

A) Sähköisesti. Täytä verkkolomake ja tunnistaudu verkkopankkitunnuksilla TÄSTÄ sekä maksa haluamasi merkintäsumma erikoissijoitusrahaston pankkitilille.

Mikäli täytät verkkolomakkeen ja tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, ei kopiota henkilöllisyystodistuksesta tarvita. Kun olet lähettänyt verkkolomakkeen, saat tästä kopion antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

TAI

B) Paperisella lomakkeella. Tulosta lomake TÄSTÄ ja toimita se meille sekä sen mukana kopio henkilöllisyystodistuksestasi ja maksa merkintäsumma erikoissijoitusrahaston pankkitilille.

Voit myös pyytää meitä lähettämään sinulle paperisen lomakkeen kotiisi.

Toimita meille täytetty lomake voimassaolevan henkilöllisyystodistuskopion (passi tai henkilökortti) kanssa (mikäli aiemmin annettu kopio henkilöllisyystodistuksesta on vanhentunut) joko skannattuna salatulla sähköpostilla TÄSTÄ tai postittamalla/tuomalla ne toimistollemme Helsingin keskustaan.

__________

Rahasto-osuuksien merkintään vaaditaan, että olemme vastaanottaneet tarvittavat dokumentit, toimittaneet ne GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle ja maksamasi merkintäsumma on kirjatunut sijoitusrahaston tilille.

Maksutiedot

Saaja: WIP Technology Fund

IBAN: FI86 1318 3000 1094 46

Viesti: Osuudenomistajan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero

Merkinnät toteutetaan maksun kirjautumista seuraavana merkintäpäivänä (viikoittain viikon viimeisenä pankkipäivänä), edellyttäen, että olemme vastaanottaneet merkintälomakkeen ja tunnistautuminen on tehty.

Kun merkintä on toteutettu, saat siitä vahvistuksen GRIT Rahastoyhtiö Oy:ltä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.


LUNASTUS

Mikäli haluat lunastaa osuuksia WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahastosta, tulee sinun täyttää lunastuslomake ja tunnistautua. Mikäli verotustietosi tai yhteys-/osoitetietosi ovat muuttuneet viime merkinnästä/lunastuksesta, tulee sinun täyttää asiakastietolomake uudelleen (ohjeet yllä, ”Uusi asiakkuus”). Mikäli tilinumerosi on muuttunut viime merkinnästä/lunastuksesta, ota yhteys WIP:iin.

__________

Voit lunastaa osuuksia WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahastosta:

A) Sähköisesti. Täytä verkkolomake ja tunnistaudu verkkopankkitunnuksilla TÄSTÄ.

Mikäli täytät verkkolomakkeen ja tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, ei kopiota henkilöllisyystodistuksesta tarvita. Kun olet lähettänyt verkkolomakkeen, saat tästä kopion antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

TAI

B) Paperisella lomakkeella. Tulosta lomakke TÄSTÄ ja toimita se meille sekä sen mukana kopio henkilöllisyystodistuksestasi.

Voit myös pyytää meitä lähettämään sinulle paperisen lomakkeen kotiisi.

Toimita meille täytetty lomake voimassaolevan henkilöllisyystodistuskopion (passi tai henkilökortti) kanssa (mikäli aiemmin annettu kopio henkilöllisyystodistuksesta on vanhentunut) joko skannattuna salatulla sähköpostilla TÄSTÄ tai postittamalla/tuomalla ne toimistollemme Helsingin keskustaan.

__________

Lunastukset toteutetaan lomakkeen vastaanottamista seuraavana lunastuspäivänä (viikoittain viikon viimeisenä pankkipäivänä).

Kun lunastus on toteutettu, saat siitä vahvistuksen GRIT Rahastoyhtiö Oy:ltä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Avustamme mielellämme kaikissa merkinnöissä ja lunastuksissa.

Ota yhteyttä funds@wip.fi tai 09 6122 830 (9-16:30).


Merkitse/lunasta - Yhteisö


Mikäli olet yhteisö ja haluat merkitä tai lunastaa WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahastoa, ole yhteydessä funds@wip.fi tai 09 6122 830 (9-16:30).

Ennen merkintää tutustu huolellisesti WIP Technology Fund Erikoissijoitusrahaston Avaintietoesitteeseen, Rahastoesitteeseen sekä Rahaston sääntöihin. Löydät nämä Dokumentit-välilehdeltä. Näistä käy tarkemmin ilmi erikoissijoitusrahaston merkintä- ja lunastusehdot, jotka asiakkaana hyväksyt maksaessasi merkintämaksun.


Dokumentit