• Esittely

Esittely

WIP Water Fund on aktiivisesti hoidettu temaattinen ESG-erikoissijoitusrahasto, joka tullaan lanseeraamaan syksyllä 2020.

WIP Water Fund sijoittaa maailmanlaajuisesti ja valikoidusti pääasiallisesti vesitoimialan yhtiöihin, joiden pääasiallinen liiketoiminta pohjautuu veteen liittyviin toimintoihin, kuten vesi-infrastruktuuriin tai vesiteknologiaan painottaen kestävän kehityksen periaatteita noudattavia yhtiöitä. Suurin osa omistuksista on globaaleissa pörssiosakkeissa. Näiden valinnassa painotetaan suuria ja keskisuuria, vakaita laatuyhtiöitä. Rahasto voi lisäksi sijoittaa harkitusti listaamattomiin pohjoismaisiin yhtiöihin, erottaen näin WIP Water Fundin perinteisistä osakerahastoista. Näillä sijoituksilla tavoitellaan terävämpää vesistrategiaa ja pörssiyhtiöitä korkeampaa tuottopotentiaalia.

Sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat WIP:n ESG-strategian mukaisesti. Sijoituskohteiden valinnassa suositaan muun muassa vastuullisesti johdettuja yrityksiä rahaston vesiteeman piirissä ja suljetaan pois sellaiset yritykset, jotka eivät WIP:n vastuullisuusarvioinnin perusteella saavuta WIP:n asettamia ESG-vaatimuksia. Sijoituskohteena vältetään myös sellaisia yrityksiä, jotka tekevät merkittävän osan liikevaihdostaan epäeettisillä tai ympäristön kannalta haitallisilla aloilla, kuten esimerkiksi uhkapelit, tupakka, alkoholi, fossiiliset polttoaineet, ydinvoima ja aseet.