• Esittely
  • Omistukset
  • Tuotto
  • Merkitse/lunasta - Yksityishenkilö
  • Merkitse/lunasta - Yhteisö
  • Dokumentit

Esittely


WIP Water Fund on aktiivisesti hoidettu temaattinen ESG-erikoissijoitusrahasto.

WIP Water Fund sijoittaa maailmanlaajuisesti ja valikoidusti pääasiallisesti vesitoimialan yhtiöihin, joiden pääasiallinen liiketoiminta pohjautuu veteen liittyviin toimintoihin, kuten vesi-infrastruktuuriin tai vesiteknologiaan painottaen kestävän kehityksen periaatteita noudattavia yhtiöitä. Suurin osa omistuksista on globaaleissa pörssiosakkeissa. Näiden valinnassa painotetaan suuria ja keskisuuria, vakaita laatuyhtiöitä.

Rahasto voi lisäksi sijoittaa harkitusti listaamattomiin pohjoismaisiin yhtiöihin, erottaen näin WIP Water Fundin perinteisistä osakerahastoista. Näillä sijoituksilla tavoitellaan terävämpää vesistrategiaa ja pörssiyhtiöitä korkeampaa tuottopotentiaalia.

Sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat WIP:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Sijoituskohteiden valinnassa suositaan muun muassa vastuullisesti johdettuja yrityksiä rahaston vesiteeman piirissä ja suljetaan pois sellaiset yritykset, jotka eivät WIP:n vastuullisuusarvioinnin perusteella saavuta WIP:n asettamia ESG-vaatimuksia.


VIIMEISIN KUUKAUSIKATSAUS (englanniksi)

WIP Water Fund kuukausikatsaus


VUOSIKATSAUS

WIP Water Fund vuosikatsaus 2022


PERUSTIEDOT

Salkunhoitaja WIP Asset Management Oy
Rasmus Skand ja Jenni Riikonen
Hallinnointi GRIT Rahastoyhtiö Oy
Säilytysyhteisö SEB Ab, Helsinki branch
Juridinen rakenne AIF
Valuutta EUR
Likviditeetti Viikoittain (viikon viimeisenä pankkipäivänä)
NAV Päivittäin
Rahaston aloituspäivä1.10.2020Osuussarja A

Osuussarja I

ISIN FI4000411368 FI4000411350
Bloomberg WIPWTRAWIPWTRI
Kiinteä hallinnointipalkkio 0,9 % 0,9 %
Tuottosidonnainen palkkio 15 % * 12 % *
Merkintäpalkkio 0 % 0 %
Lunastuspalkkio 0 % 0 %
Minimisijoitus 1 000 EUR 2 500 000 EUR
Tuotto-osuus Ei
Ei

* Tuottosidonnainen palkkio peritään siitä osasta tuottoa, joka ylitää 6 %:n vuosittaisen tuoton. High Water Mark.

Omistukset

WWF_Holdings_07_210806_074733.PNG#asset:786

Tuotto

Merkitse/lunasta - Yksityishenkilö


Täältä löydät ohjeet kuinka voit merkitä ja lunastaa WIP Water Fund Erikoissijoitusrahastoa, jos olet yksityishenkilö.

Ennen merkintää tutustu huolellisesti WIP Water Fund Erikoissijoitusrahaston Avaintietoesitteeseen, Rahastoesitteeseen sekä Rahaston sääntöihin. Löydät nämä Dokumentit-välilehdeltä. Näistä käy tarkemmin ilmi erikoissijoitusrahaston merkintä- ja lunastusehdot, jotka asiakkaana hyväksyt maksaessasi merkintämaksun.

UUSI ASIAKKUUS

Mikäli et ennestään omista WIP Water Fund:ia tai muita WIP:n rahastoja ja haluat merkitä rahasto-osuuksia, tulee sinun täyttää yhdistetty asiakastieto- ja merkintälomake, tunnistautua ja maksaa haluamasi merkintäsumma erikoissijoitusrahaston pankkitilille.

__________

Voit merkitä WIP Water Fund Erikoissijoitusrahastoa:

A) Sähköisesti. Täytä verkkolomake ja tunnistaudu verkkopankkitunnuksilla TÄSTÄ sekä maksa haluamasi merkintäsumma erikoissijoitusrahaston pankkitilille.

Mikäli täytät verkkolomakkeen ja tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, ei kopiota henkilöllisyystodistuksesta tarvita. Kun olet lähettänyt verkkolomakkeen, saat tästä kopion antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

TAI

B) Paperisella lomakkeella. Tulosta lomake TÄSTÄ ja toimita se meille sekä sen mukana kopio henkilöllisyystodistuksestasi ja maksa merkintäsumma erikoissijoitusrahaston pankkitilille.

Voit myös pyytää meitä lähettämään sinulle paperisen lomakkeen kotiisi.

Toimita meille täytetty lomake voimassaolevan henkilöllisyystodistuskopion (passi tai henkilökortti) kanssa joko skannattuna salatulla sähköpostilla TÄSTÄ tai postittamalla/tuomalla ne toimistollemme Helsingin keskustaan.

__________

Rahasto-osuuksien merkintään vaaditaan, että olemme vastaanottaneet tarvittavat dokumentit, toimittaneet ne GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle ja maksamasi merkintäsumma on kirjatunut erikoissijoitusrahaston tilille.

Maksutiedot

Saaja: WIP Water Fund

IBAN: FI13 1318 3000 1081 41

Viesti: Osuudenomistajan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero

Merkinnät toteutetaan maksun kirjautumista viikon viimeisenä pankkipäivänä edellyttäen, että olemme klo 14:00 mennessä päivää ennen viikon viimeistä pankkipäivää vastaanottaneet merkintälomakkeen ja tunnistautuminen on tehty. WIP:llä tai GRIT Rahastoyhtiö Oy:llä on oikeus hylätä merkintätoimeksianto tai lykätä merkintätoimeksiannon toteuttamista, mikäli rahaston merkitsijää ei voida tunnistaa luotettavalla tavalla ja voimassa olevan lain vaatimusten mukaisesti.

Kun merkintä on toteutettu, saat siitä vahvistuksen GRIT Rahastoyhtiö Oy:ltä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Lunastukset toteutetaan lomakkeen vastaanottamista seuraavana pankkipäivänä, mikäli lunastuslomake on toimitettu meille klo 14:00 mennessä ja asiakastiedot eivät ole muuttuneet. WIP:llä tai GRIT Rahastoyhtiö Oy:llä on oikeus hylätä lunastustoimeksianto tai lykätä lunastustoimeksiannon toteuttamista, mikäli rahaston osuudenomistajaa ei voida tunnistaa luotettavalla tavalla ja voimassa olevan lain vaatimusten mukaisesti.

Kun lunastus on toteutettu, saat siitä vahvistuksen GRIT Rahastoyhtiö Oy:ltä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Ole yhteydessä backoffice@wip.fi mikäli haluat ottaa WIP Online-portaalin käyttöön seurataksesi WIP rahastosijoitusten arvoa.

LISÄMERKINTÄ

Mikäli omistat jo WIP Water Fund Erikoissijoitusrahastoa tai muita WIP rahastoja ja haluat merkitä rahasto-osuuksia, tulee sinun täyttää lisämerkintälomake, tunnistautua ja maksaa haluamasi merkintäsumma sijoitusrahaston pankkitilille. Mikäli verotustietosi, yhteys-/osoitetietosi tai tilinumerosi ovat muuttuneet viime merkinnästä, tulee sinun täyttää asiakastietolomake uudelleen (kts. ohjeet yllä, ”Uusi asiakkuus”).

__________

Voit tehdä lisämerkinnän WIP Water Fund Erikoissijoitusrahastoon:

A) Sähköisesti. Täytä verkkolomake ja tunnistaudu verkkopankkitunnuksilla TÄSTÄ sekä maksa haluamasi merkintäsumma erikoissijoitusrahaston pankkitilille.

Mikäli täytät verkkolomakkeen ja tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, ei kopiota henkilöllisyystodistuksesta tarvita. Kun olet lähettänyt verkkolomakkeen, saat tästä kopion antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

TAI

B) Paperisella lomakkeella. Tulosta lomake TÄSTÄ ja toimita se meille sekä sen mukana kopio henkilöllisyystodistuksestasi ja maksa merkintäsumma erikoissijoitusrahaston pankkitilille.

Voit myös pyytää meitä lähettämään sinulle paperisen lomakkeen kotiisi.

Toimita meille täytetty lomake voimassaolevan henkilöllisyystodistuskopion (passi, tai henkilökortti) kanssa (mikäli aiemmin annettu kopio henkilöllisyystodistuksesta on vanhentunut) joko skannattuna salatulla sähköpostilla TÄSTÄ tai postittamalla/tuomalla ne toimistollemme Helsingin keskustaan.

__________

Rahasto-osuuksien merkintään vaaditaan, että olemme vastaanottaneet tarvittavat dokumentit, toimittaneet ne GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle ja maksamasi merkintäsumma on kirjatunut sijoitusrahaston tilille.

Maksutiedot

Saaja: WIP Water Fund

IBAN: FI13 1318 3000 1081 41

Viesti: Osuudenomistajan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero

Merkinnät toteutetaan maksun kirjautumista seuraavana merkintäpäivänä (viikoittain viikon viimeisenä pankkipäivänä), edellyttäen, että olemme vastaanottaneet merkintälomakkeen ja tunnistautuminen on tehty.

Kun merkintä on toteutettu, saat siitä vahvistuksen GRIT Rahastoyhtiö Oy:ltä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

LUNASTUS

Mikäli haluat lunastaa osuuksia WIP Water Fund Erikoissijoitusrahastosta, tulee sinun täyttää lunastuslomake ja tunnistautua. Mikäli verotustietosi tai yhteys-/osoitetietosi ovat muuttuneet viime merkinnästä/lunastuksesta, tulee sinun täyttää asiakastietolomake uudelleen (ohjeet yllä, ”Uusi asiakkuus”). Mikäli tilinumerosi on muuttunut viime merkinnästä/lunastuksesta, ota yhteys WIP:iin.

__________

Voit lunastaa osuuksia WIP Water Fund Erikoissijoitusrahastosta:

A) Sähköisesti. Täytä verkkolomake ja tunnistaudu verkkopankkitunnuksilla TÄSTÄ.

Mikäli täytät verkkolomakkeen ja tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, ei kopiota henkilöllisyystodistuksesta tarvita. Kun olet lähettänyt verkkolomakkeen, saat tästä kopion antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

TAI

B) Paperisella lomakkeella. Tulosta lomakke TÄSTÄ ja toimita se meille sekä sen mukana kopio henkilöllisyystodistuksestasi.

Voit myös pyytää meitä lähettämään sinulle paperisen lomakkeen kotiisi.

Toimita meille täytetty lomake voimassaolevan henkilöllisyystodistuskopion (passi tai henkilökortti) kanssa (mikäli aiemmin annettu kopio henkilöllisyystodistuksesta on vanhentunut) joko skannattuna salatulla sähköpostilla TÄSTÄ tai postittamalla/tuomalla ne toimistollemme Helsingin keskustaan.

__________

Lunastukset toteutetaan lomakkeen vastaanottamista seuraavana lunastuspäivänä (viikoittain viikon viimeisenä pankkipäivänä).

Kun lunastus on toteutettu, saat siitä vahvistuksen GRIT Rahastoyhtiö Oy:ltä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Avustamme mielellämme kaikissa merkinnöissä ja lunastuksissa.

Ota yhteyttä funds@wip.fi tai 09 6122 830 (9-16:30).

Merkitse/lunasta - Yhteisö


Mikäli olet yhteisö ja haluat merkitä tai lunastaa WIP Water Fund Erikoissijoitusrahastoa, ole yhteydessä funds@wip.fi tai 09 6122 830 (9-16:30).

Ennen merkintää tutustu huolellisesti WIP Water Fund Erikoissijoitusrahaston Avaintietoesitteeseen, Rahastoesitteeseen sekä Rahaston sääntöihin. Löydät nämä Dokumentit-välilehdeltä. Näistä käy tarkemmin ilmi erikoissijoitusrahaston merkintä- ja lunastusehdot, jotka asiakkaana hyväksyt maksaessasi merkintämaksun.


Dokumentit