WIP Asset Management

Om oss

WIP Asset Management Ab är ett självständigt förmögenhetsförvaltningsbolag, som erbjuder diskretionär portföljförvaltning för såväl privatpersoner, företag som sammanslutningar. WIP förvaltar även aktiefonden WIP Hakkapeliter.

WIP grundades 1995 i Helsingfors och vi har sedan dess, i över 20 års tid, skapat värdeökning och höga avkastningar för våra kunder. Vi har omfattande erfarenhet av och betydande kunskap om nordiska aktier, som är våra huvudsakliga placeringsobjekt. Under åren som gått har vårt erfarna investeringsteam visat en exceptionell prestationsförmåga även under varierande marknadsförhållanden.

Vi erbjuder kapitalförvaltning med helhetssyn och har alltid en grundlig inblick i kundens finansiella förmögenhet och anpassar våra tjänster enligt den enskilda kundens behov. Vi styrs av kundens prioriteringar samt säkerställer ett finansiellt rörelseutrymme i framtiden. Våra värderingar på WIP är integritet, kunnande och förtroende och vi tror på att bygga långvariga relationer till både våra kunder och samarbetspartners.

Vår investeringsfilosofi

Vår målsättning är att säkra och öka våra kunders förmögenhet på lång sikt. Målet når vi genom att investera i nordiska företag med hög kvalitet till ett rimligt pris enligt vår strategi ”buy and hold”. Kortsiktiga marknadssvängningar är av liten betydelse för vår kapitalförvaltning. Vi håller oss till vår strategi och är inte påverkade av ändringar i marknadsutsikterna, om inte företagets utsikter ändras drastiskt.

Kärnan i vår investeringsfilosofi är att förstå företagen vi investerar i, oberoende om det är fråga om aktier eller skuldebrev. Avkastningen är kopplad till aktievalet och följaktligen är en grundlig analys samt kunskap om företagen nyckelfaktorer i vår investeringsfilosofi. Vi investerar kundmedlen selektivt i bolag som uppfyller våra investeringskriterier.

Ett av våra investeringskriterier är hållbarhet. I våra investeringsbeslut tillämpar vi principerna för hållbar investering gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. WIP är medlem i Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum) som är en finsk organisation vars medlemmar arbetar för hållbar investeringsverksamhet och dess främjande i Finland.

Läs mer om vår investeringsfilosofi och -process under rubriken ”Personlig kapitalförvaltning”.

Vårt team

Peter Immonen

Portföljförvaltare / Styrelseordförande

Kontaktuppgifter
peter.immonen@wip.fi +358-9-612 28 335

Peter är en av WIP:s grundare och är bolagets styrelseordförande samt portföljförvaltare hos WIP. Han har varit på finansbranschen i 35 år både i Finland och Sverige. Till utbildning är han ekonomie magister (finansiell ekonomi) från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Ingeborg Åkermarck

VD

Kontaktuppgifter
ingeborg.akermarck@wip.fi +358-9-612 28 336

Förutom att Ingeborg är bolagets VD, ansvarar hon också för juridiska och skatteärenden på WIP. Hon har varit i bolaget sedan år 2006 och jobbat inom bank- och förmögenhetsförvaltningsbranschen i över 25 år. Till utbildningen är hon juris kandidat (VH) från Helsingfors universitet.

Ilkka Herlin

Styrelsemedlem

Kontaktuppgifter

Ilkka har varit WIP:s styrelsemedlem sedan WIP grundades. Förutom detta är han Cargotec Oyj:s styrelseordförande och till utbildning är han filosofie magister.

Lars Grandell

Portföljförvaltare

Kontaktuppgifter
lars.grandell@wip.fi +358-9-612 28 337

Lars har jobbat på WIP som portföljförvaltare sedan år 2009 och varit på branschen i 35 år. Till utbildning är han ekonomie magister (finansiell ekonomi) från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Timo Karvinen

Portföljförvaltare

Kontaktuppgifter
timo.karvinen@wip.fi +358-9-612 28 340

Timo har jobbat på WIP sedan år 2010. Han har varit på kapitalförvaltningsbranschen sedan han blev utexaminerad som magister i statsvetenskap år 1994.

Rasmus Skand

Portföljförvaltare

Kontaktuppgifter
rasmus.skand@wip.fi +358-9-612 28 360

Rasmus har jobbat på WIP sedan 2016. Före detta har han jobbat som aktieanalytiker och inom private banking uppgifter över fem år. Till utbildning är han ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Christian Strömberg

Senior Advisor

Kontaktuppgifter
christian.stromberg@wip.fi +358-9-6122 8361

Christian har nyligen börjat jobba i bolaget. Christian har under större delen av sin yrkesmässiga karriär jobbat med förmögenhetsförvaltning och private banking. Christian är till sin utbildning ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Jenni Riikonen

Investeringsanalytiker

Kontaktuppgifter
jenni.riikonen@wip.fi +358-9-612 28 338

Jenni har varit på WIP sedan år 2013 och förutom analys ansvarar hon också om utvecklingen av WIP:s investeringsprocesser. Till utbildning är hon ekonomie magister (finansiell ekonomi) från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Annika Lehvonen

Jurist

Kontaktuppgifter
annika.lehvonen@wip.fi +358-9-612 28 334

Annika sköter lag-, avtals- och skatteärenden hos WIP. Annika har arbetat på WIP sedan 2014 och är till utbildningen juris magister (JM) från Helsingfors Universitet.

Lina Lehtinen

Administration / Compliance Officer

Kontaktuppgifter
lina.lehtinen@wip.fi +358-9-612 28 333

Lina har varit på WIP sedan år 1998. Förutom att hon ansvarar för administrationen är hon också WIP:s compliance officer samt sköter avtals- och skatteärenden. Till utbildning är Lina ekonom från Åbo Handelshögskola.

Hanne Sundqvist

Back Office / Kundservice

Kontaktuppgifter
hanne.sundqvist@wip.fi +358-9-612 28 331

Hanne har varit på WIP sedan år 2000. Hon har en yrkeshögskoleexamen i ekonomi och har avklarat examen i placeringsärenden (APV1).

Mia Winkler

Back office / Kundservice

Kontaktuppgifter
mia.winkler@wip.fi +358-9-612 28 353

Mia har jobbat på WIP:s back office sedan 2006. Till utbildning är hon filosofie magister från Lunds universitet och har avklarat examen i placeringsärenden (APV1).

Tiina Savinen

Back office / Kundservice

Kontaktuppgifter
tiina.savinen@wip.fi +358-9-612 28 332

Tiina har arbetat på WIP sedan år 1998. Till utbildning är hon merkonom.

Kontakta oss

WIP Asset Management Oy

Mannerheimvägen 18 A, 7 vån.
00100 Helsingfors

+358 (0)9 6122 830 (9.00-16.30) backoffice@wip.fi

Skyddad e-post


Du kan skicka skyddad e-post åt oss på https://secure.wip.fi