WIP Hakkapeliter Placeringsfond

WIP Hakkapeliter är en aktivt förvaltad aktiefond. Målet för fondens placeringsverksamhet är att genom en aktiv förvaltning nå en så hög ökning av fondandelsvärdet som möjligt. Vi investerar med övervägd risktagning i små och medelstora nordiska företags aktier, till ett rimligt pris. Fondens administration sköts av EAB Fondbolag Ab.

Värderingen av investeringsmålen går ut på en s.k. bottom-up analys, där meningen är att fördjupa sig i bolagets verksamhet och industriområde och identifiera bolagets förmåga att skapa värde. Vid värderingen evalueras flera faktorer, som till exempel bolagets:

  • Marknadsposition/konkurrensfördelar
  • Marknadernas tillväxt
  • Affärsverksamhet
  • Ledning och bolagsstyrning
  • Växande resultathistoria och balansräkning

Vid val av investeringsmål betonas speciellt det att bolaget har en stark marknadsposition inom sitt eget affärsområde och/eller sin geografiska marknad, eller bolaget eller industrin i fråga är i en förändringsprocess som ökar på företagsvärdet. Färre marknadsparter följer de mindre bolagen och informationsvärdet för dessa blir därför större. Med en noggrann fundamental analys kan man således skapa mervärde för investerare.

Fondens investeringar görs på lång sikt och onödig handel undviks. Fondens medel kan investeras i aktier och (övriga) aktiebundna värdepapper, masskuldebrev (inklusive konvertibla skuldebrev), placeringar på penningmarknaden, depositioner i kreditinstitut samt i standardiserade derivatkontrakt.


Kundinformationsblankett (privatpersoner)


Fondägare kan fylla i kundinformationsblanketten HÄR.

Till identifieringen behövs andelsägarens personliga bankkoder.Avkastningshistoria

  WIP Hakkapeliter (%)
1 dag 0.66
1 vecka 2.1
MTD 4.2
1 månad 11.3
6 månader 12.5
YTD 30.3
1 år 21.6
3 år 16.0
5 år 47.1
10 år -
Från start 66.3

Arvoden och minimiplacering

Teckningsarvode0%
Inlösningsarvode0%
Fast förvaltningsavgift p.a.1.2%
Resultatbaserat arvode*15%
Minimiteckning1000 euro

*av avkastningen som överstiger 6 %:s årlig avkastning, High Water Mark med två års minne

Teckning och inlösen av fondandelar

Fondandelar kan tecknas och inlösas alla finska bankdagar via WIP Asset Management Ab.

Portföljförvaltare, distributör

WIP Asset Management Ab

Fondbolag

EAB Fondbolag Ab

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Portföljförvaltarens kommentar

Fonden inled sin verksamhet 1.9.2010.

Dokument

 Månadsblad
 Fondprospekt (FIN)
Vi understöder

Robin Hull är en finsk snookerspelare. Han är för tillfället den enda professionella finska snookerspelaren som deltagit i Main Tour och hans bästa världsranking hittills är 31. Hull började sin professionella snookerkarriär efter hans Seger i U-21 världsmästerskap år 1992. Hans bästa resultat i professionell snooker har varit segrarna i WSA Open år 2002 och Coral Shoot Out år 2016. Hull har vunnit det Europeiska mästerskapet två gånger (1997 och 2014) och är därtill tiofaldig finländsk mästare.

Hulls bästa poäng i professionella tävlingar är 145. I världsmästerskapsturneringen år 1999 var Hull en boll från maximum break. Under sin karriär har han i andra tävlingar gjort nio maximum breaks på 147 poäng.