WIP Online

I vår WIP Online -portal får du en insyn i innehavet samt värdet av din kapitalförvaltnings och/eller fondportfölj.


Kunder med diskretionärt kapitalförvaltningsavtal får även åtkomst till sina personliga WIP kapitalförvaltningsrapporter via portalen.

Ta kontakt med backoffice@wip.fi för att ta tjänsten i bruk.


Logga in i WIP Online -portalen HÄR.


Portalen upprätthålls av FA Solutions Oy.