WIP Nordic Equity Sijoitusrahasto

Esittely
Omistukset
Tuotto
Kestävyys

Pohjoismaiset yhtiöt ovat usein johtavia omilla toimialoillaan sekä vastuullisuuden tiennäyttäjiä. WIP Nordic Equity sijoittaa harkitulla riskinotolla laadukkaisiin, kohtuullisesti hinnoiteltujen pohjoismaisten yritysten osakkeisiin. Rahaston sijoituksissa painotetaan yhtiöitä, joiden päätoimi on palvelu ja kunnossapito. Rahasto sijoittaa lisäksi kestävän kehityksen edelläkävijöihin ja kasvuyhtiöihin.

Sijoituskohteiden arvioinnissa katsomme useita tekijöitä, mutta valinnassa painotetaan erityisesti sitä, että yhtiöllä on vahva markkina-asema, kestävä kilpailuetu ja hyväksi todettu liiketoimintamalli, jolla on edellytys tuottaa vakaata kassavirtaa sekä mahdollistaa kestävän taloudellisen kasvun.

Perustiedot
Salkunhoitaja WIP Asset Management Oy
Rasmus Skand ja Jenni Hemánus
Hallinnointi GRIT Rahastoyhtiö Oy
Säilytysyhteisö SEB Ab, Helsingin sivuliike
Juridinen rakenne UCITS
Valuutta EUR
Likviditeetti Päivittäin
NAV Päivittäin
Rahaston aloituspäivä 1.9.2010
A-osuussarjan aloituspäivä 2.1.2020
ISIN FI4000414446
Bloomberg WIPNEUA
Kiinteä hallinnointipalkkio 0,9 %
Tuottosidonnainen palkkio 15 %*
Merkintäpalkkio 0 %
Lunastuspalkkio 0 %
Minimisijoitus 1.000 EUR
Tuotto-osuus Ei

* Tuottosidonnainen palkkio peritään siitä osasta tuottoa, joka ylittää 6 %:n vuosittaisen tuoton. Rahastolla on High Water Mark -muisti.

 

Sijoitusrahasto noudattaa kaikissa sijoituspäätöksissään vastuullisuusperiaatteita, eikä sijoita yhtiöihin, jotka harjoittavat epäeettistä tai kiistanalaista liiketoimintaa.

WIP Nordic Equity on luokiteltu EU-sääntelyn perusteella vastuulliseksi artikla 8:n mukaiseksi rahastoksi. Artikla 8:n mukaiset vaaleanvihreät rahastot edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä asioita muiden ominaisuuksiensa ohella.