Vi sköter om din förmögenhet, tryggt över tid

Vi värnar om din förmögenhet

WIP är ett självständigt förmögenhetsförvaltningsbolag specialiserat på diskretionär portföljförvaltning. Vi tar hand om våra kunders förmögenhet långsiktigt igenom såväl goda som turbulenta tider.

Vi känner våra kunder, deras behov och mål. Vi tryggar kundernas finansiella handlingsutrymme genom hållbar kapitalförvaltning och väl genomtänkta aktieval, baserat på vår självständiga syn.

Fonder

Våra tre placeringsfonder erbjuder dig tillgång till WIP:s aktiva portföljförvaltning i fondform.

Hållbar kapitalförvaltning

Bra företag agerar ansvarsfullt. Vi anser att ansvarsfullhet är en förutsättning för hållbar värdeökning, därför är hållbarhetsbedömningen alltid en del av vårt investeringsbeslut.