Vastuullisuus

Hyvät yhtiöt toimivat vastuullisesti. Näemme, että vastuullisuus on kestävän arvonnousun edellytys ja kestävyysarviointi siksi aina osa sijoituspäätöstämme.

Vastuullinen sijoitustoiminta

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon huomioimista sijoitustoiminnassa.

Näemme vastuullisesti toimivien yhtiöiden olevan kannattavampia pitkällä aikavälillä ja omaavan paremman riskiprofiilin kuin yhtiöt, jotka eivät toimi vastuullisesti. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet huomioidaan sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa että sijoitusrahastoissamme.

Pyrimme lisäksi tunnistamaan kestävän kehityksen rakenteellisia muutoksia ja trendejä. Sijoitamme yhtiöihin, jotka edistävät mm. uusiutuvaa energiaa, kiertotaloutta ja vesitehokkuutta. Olemme olleet ankkurisijoittajina kestävän kehityksen yhtiöiden listautumisissa.