Pääasialliset haitalliset vaikutukset

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (EU) 2019/2088 (”Tiedonantoasetus”) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen ilmoitus.

WIP ei toistaiseksi ota huomioon sijoitustensa pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin siten, että se voisi Tiedonantoasetuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla ilmoittaa sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin tai Tiedonantoasetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

WIP on tehnyt tämän päätöksen, koska asiakkaille tarjotaan yksilöityä täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa ja osa sijoitusstrategioiden sijoituskohteista on luonteeltaan sellaisia, että niiden osalta ei ole mahdollisuutta toteuttaa haitallisia kestävyysvaikutuksia koskevaa due diligence -prosessia sillä yksityiskohtaisella tasolla, jota Tiedonantoasetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetään. WIP arvioi asian uudelleen säännöllisesti.