Vastuullisuus­periaatteet

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa kuvataan, miksi ja miten WIP toteuttaa vastuullista sijoittamista toiminnassaan. Nämä periaatteet ovat WIP:n hallituksen hyväksymiä ja perustuvat sen hallituksen määrittelemään strategiaan.

Sijoitamme vastuullisesti taloudellisista lähtökohdista, sillä uskomme, että vastuullisuuden olevan kestävän arvonnousun edellytys ja tärkeä tekijä pyrkimyksessä saada paras mahdollinen tuotto sijoituksille. Näemme vastuullisesti toimivien yhtiöiden olevan kannattavampia pitkällä aikavälillä ja omaavan paremman riskiprofiilin kuin yhtiöt, jotka eivät toimi vastuullisesti.

Tämän vuoksi olemme sisällyttäneet vastuullisuuden arvioinnin kiinteäksi osaksi sijoitustoimintaamme ja otamme sijoituspäätöksiä tehdessämme huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristölliset, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ns. ESG-/vastuullisuustekijät) näkökulmat. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet huomioidaan sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitosalkuissa että sijoitusrahastoissamme.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteuttamisesta on vastuussa salkunhoitotiimi. Tämän tueksi WIP tarjoaa salkunhoitotiimille mahdollisuuden osallistua ESG-koulutuksiin. WIP:n toimitusjohtaja vastaa vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta WIP:ssä ja raportoi yhtiön hallitukselle.

Vastuullisen sijoittamisen toteuttaminen
Vastuullisuuden huomiointi sijoituspäätöksessä

Kun analysoimme sijoituskohteiden yhtiökohtaisia riskejä, huomioimme vastuullisuustekijät osana kokonaisuutta ja seuraamme vastuullisuustekijöitä taloudellisen analyysin ja lukujen rinnalla. Vastuullisuusarvioinnin tukena WIP:llä on käytössään kolmansien osapuolten tuottamaa ESG-tutkimusta sekä -luokituksia. Keräämme myös itse ESG-tietoa esimerkiksi yritystapaamisten yhteydessä.

Kansainvälisten normien seuranta

Vastuullisuuden vähimmäisvaatimuksena on, että kohdeyhtiöt noudattavat lainsäädännön lisäksi kansainvälisiä normeja ja sopimuksia liittyen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, korruptioon ja kestävään kehitykseen. Mikäli yhtiö rikkoo jatkuvasti näitä normeja, voidaan yhtiö poissulkea WIP:n sijoituskohteista salkunhoitotiimin päätöksellä.

Omistajavaikuttaminen

Salkunhoitajana toimimme aktiivisena omistajana etenkin niissä yhtiöissä, joissa asiakkaillamme on huomattavia omistuksia. Tapaamme säännöllisesti yhtiöiden johtoa sekä osallistumme yhtiökokouksiin ja nimitystoimikuntiin. Näin pyrimme parantamaan yritysten edellytyksiä pitkäjänteiseen menestymiseen. WIP:n omistajaohjauksen periaatteissa kuvataan tarkemmin tekemäämme omistajavaikuttamista.

Yhtiöiden poissulkeminen sijoituskohteista

Poissuljemme ja vältämme sijoittamasta yrityksiin, jotka tekevät merkittävän osan liikevaihdostaan epäeettisillä tai ympäristön kannalta haitallisilla aloilla. WIP on poissulkenut suorista sijoituksistaan tupakka-, kannabis-, aikuisviihde- ja uhkapeliyritykset sekä kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjen aseiden (esim. ydinaseet, maamiinat, rypäleaseet ja kemialliset sekä biologiset aseet) valmistajat. Lisäksi olemme määritelleet toimialoja, joilla on korostunut ESG-seurannan tarve ja joihin sijoittamista vältämme. Näitä ovat alkoholi, tavanomaiset aseet sekä yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään 30 % tulee fossiilisten polttoaineiden ja kivihiilen valmistamisesta.

Edellä mainittujen poissulkemisten lisäksi WIP:n sijoitusrahastoissa voidaan soveltaa laajamittaisempia rahastokohtaisia poissulkemisia. Poissulkeminen ei koske yhteistyökumppaneidemme rahastoja, sillä emme voi kontrolloida ulkopuolisten varainhoitajien rahastojen sisältöjä.

Sulje osio
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tavoitteenamme on olla osaltamme vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista ammattimaisilla rahoitusmarkkinoilla. Yksi askel tähän suuntaan on jäsenyytemme vastuullista sijoittamista Suomessa edistävässä Finsifissä (Finland’s Sustainable Investment Forum ry). Finsif edistää vastuullista sijoittamista Suomessa, tarjoamalla verkostoitumispaikan sekä väylän tiedon hankkimiselle.

Sulje osio
Yhteistyökumppaneiden rahastot

Kansainvälisissä rahastosijoituksissa WIP toimii vain hyvämaineisten ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa ja edellytämme sijoitusrahastojen sisällyttävän vastuullisuuden osaksi sijoitustoimintaansa. Tämän lisäksi vaadimme rahastoilta kattavaa ja läpinäkyvää raportointia.

Sulje osio