WIP Technology Fund Erikois­sijoitus­rahasto

Esittely
Omistukset
Tuotto
Kestävyys

Teknologiayhtiöiden tulosten kasvu on rakenteellisesti perinteisiä yhtiöitä nopeampaa. Tämän kehityksen voi odottaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. Teknologiayhtiöt kehittävät uusia palveluita tai tuotteita, syövät hitaammin reagoivien yhtiöiden liiketoimintaa ja saavat suuren osan uusista investoinneista.

WIP Technology Fund on aktiivisesti hoidettu erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa teknologiayhtiöihin maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on löytää parhaat listatut teknologiayhtiöt.

Rahaston sijoitukset hajautetaan kolmeen ryhmään:

  • Globaalit jätit: Vakaat ja isot globaalit teknologiayhtiöt, joilla on jo vahva markkina-asema
  • Tulevaisuuden alustayhtiöt: Nopeasti kasvavat ja markkinaosuuksia voittavat alustayhtiöt
  • Pienet teknologiayhtiöt: Innovatiiviset teknologiayhtiöt varsinkin Pohjoismaissa

Hajautuksen avulla vähennämme riskiä nopeasti muuttuvalla toimialalla. Sijoituskohteiden valinnassa painotamme erityisesti sitä, että yhtiöllä on mahdollisuus nousta johtavaksi yhtiöksi alallaan. Näillä yhtiöillä on edellytykset saavuttaa vahva markkina-asema globaalisti sekä kasvattaa liikevaihtoa ja tuloksia nopeasti. Lisäksi yhtiöiden tulee olla poikkeuksellisen innovatiivisia sekä niillä tulee olla johto, joka on todettu hyväksi alallaan.

Rahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka kestää lyhyen ajan arvostusmuutoksia.

Perustiedot
Salkunhoitaja WIP Asset Management Oy
Tuomas Komulainen
Hallinnointi GRIT Rahastoyhtiö Oy
Säilytysyhteisö SEB Ab, Helsingin sivuliike
Juridinen rakenne AIF
Valuutta EUR
Likviditeetti Päivittäin
NAV Päivittäin
Rahaston aloituspäivä 31.3.2021
Osuussarja A Osuussarja I
ISIN FI4000496260 FI4000496278
Bloomberg WIPTECA WIPTECI
Kiinteä hallinnointipalkkio 1,0 % 0,8 %
Tuottosidonnainen palkkio 20 % 20 %
Merkintäpalkkio 0 % 0 %
Lunastuspalkkio 0 % 0 %
Minimisijoitus 1.000 EUR 250.000 EUR
Tuotto-osuus Ei Ei

* Tuottosidonnainen palkkio peritään siitä osasta tuottoa, joka ylittää vertailuindeksin MSCI All Country World Net EUR kehityksen kalenterivuoden ajalta päivittäin laskettuna. Rahasto noudattaa kaksisuuntaista palkkiomallia, eli kaikki vuoden aikana tulleet heikot tulokset vertailuindeksiin verrattuna pitää saada korvatuksi ennen kuin tuottopalkkiota voidaan maksaa.

 

Sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat WIP:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.