WIP Water Fund Erikois­sijoitus­rahasto

Esittely
Omistukset
Tuotto
Kestävyys

Vesi on elintärkeä, mutta niukka resurssi. Monet tekijät kuten kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja väestönkasvu rasittavat olemassa olevia rajallisia vesivarojamme. WIP Water Fund sijoittaa maailmanlaajuisesti vesitoimialan yhtiöihin, jotka edistävät tehokkaampaa vedenkäyttöä. Yhtiöiden pääasiallinen liiketoiminta pohjautuu veteen liittyviin toimintoihin, kuten vesi-infrastruktuuriin tai vesiteknologiaan, painottaen kestävän kehityksen periaatteita noudattavia yhtiöitä.

Yhtiöiden valinnassa painotetaan suuria ja keskisuuria, vakaita laatuyhtiöitä. Rahasto voi lisäksi sijoittaa harkitusti pienempiin listattuihin tai listaamattomiin pohjoismaisiin yhtiöihin. Näillä sijoituksilla tavoitellaan fokusoidumpaa vesistrategiaa.

Rahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle.

Perustiedot
Salkunhoitaja WIP Asset Management Oy
Rasmus Skand ja Jenni Hemánus
Hallinnointi GRIT Rahastoyhtiö Oy
Säilytysyhteisö SEB Ab, Helsingin sivuliike
Juridinen rakenne AIF
Valuutta EUR
Likviditeetti Viikoittain (viikon viimeisenä pankkipäivänä)
NAV Päivittäin
Rahaston aloituspäivä 1.10.2020
Osuussarja A Osussarja I
ISIN FI4000411368 FI4000411350
Bloomberg WIPWTRA WIPWTRI
Kiinteä hallinnointipalkkio 0,9 % 0,9 %
Tuottosidonnainen palkkio 15 % * 12 % *
Merkintäpalkkio 0 % 0 %
Lunastuspalkkio 0 % 0 %
Minimisijoitus 1.000 EUR 2.500.000 EUR
Tuotto-osuus Ei Ei

* Tuottosidonnainen palkkio peritään siitä osasta tuottoa, joka ylitää 6 %:n vuosittaisen tuoton. Rahastolla on High Water Mark -muisti.

 

Sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat WIP:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Sijoituskohteiden valinnassa suositaan muun muassa vastuullisesti johdettuja yrityksiä rahaston vesiteeman piirissä ja suljetaan pois sellaiset yritykset, jotka eivät WIP:n vastuullisuusarvioinnin perusteella saavuta WIP:n asettamia kestävyysvaatimuksia.

WIP Water Fund on luokiteltu EU-sääntelyn perusteella vastuulliseksi artikla 8:n mukaiseksi rahastoksi. Artikla 8:n mukaiset vaaleanvihreät rahastot edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä asioita muiden ominaisuuksiensa ohella.