WIP Nordic Equity Placeringsfond

Introduktion
Innehav
Avkastning
Hållbarhet

Nordiska företag är ofta marknadsledare inom sin bransch och pionjärer inom hållbarhet. WIP Nordic Equity investerar med måttligt risktagande i högkvalitativa och prisvärda aktier i nordiska bolag. Fondens investeringar fokuserar på bolag vars huvudsakliga verksamhet är service och underhåll. Fonden investerar även i innovativa bolag inom hållbar utveckling samt tillväxtbolag.

Vid evalueringen av investeringsobjekt betonas flera faktorer. En stark marknadsposition, hållbar konkurrensfördel och en välorganiserad verksamhet som genererar stabilt kassaflöde och möjliggör en välgrundad ekonomisk tillväxt är särskilt viktiga faktorer.

Basuppgifter
Portföljförvaltare WIP Asset Management Ab
Rasmus Skand och Jenni Hemánus
Fondbolag GRIT Fondbolag Ab
Förvarsinstitut SEB Ab, Helsingfors branch
Fondtyp UCITS
Valuta EUR
Likviditet Daglig
NAV Daglig
Fondens startdatum 1.9.2010
A-andelsseriens startdatum 2.1.2020
ISIN FI4000414446
Bloomberg WIPNEUA
Fast förvaltningsarvode p.a. 0,9 %
Avkastningsbaserat arvode 15 %*
Teckningsavgift 0 %
Inlösningsavgift 0 %
Minimiteckning 1.000 EUR
Dividend Nej

* av den andel som överstiger en årlig avkastning på 6 %. Fonden har High Water Mark.

 

Fonden beaktar hållbarhetsprinciperna i placeringsfondens förvaltning och investerar inte i bolag som driver oetisk eller kontroversiell affärsverksamhet.

WIP Nordic Equity klassificeras enligt EU-regleringen som en hållbar fond enligt artikel 8. Fonder definierade enligt artikel 8 främjar bland annat miljö- och sociala frågor (s.k. ljusgröna fonder).