Hållbarhet

Bra bolag agerar ansvarsfullt. Vi anser att ansvarsfullhet är en förutsättning för hållbar värdeökning, därför är hållbarhetsbedömningen alltid en del av vårt investeringsbeslut.

Hållbara investeringar

Med hållbart placerande avses att man vid placeringsverksamheten tar hänsyn till faktorer avseende miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning.

Vi anser att bolag som agerar ansvarsfullt är på lång sikt lönsammare och har en bättre riskprofil än bolag som inte gör det. Principerna för hållbara investeringar tillämpas både i diskretionär kapitalförvaltning samt i våra placeringsfonder.

Vi strävar därtill att identifiera strukturella förändringar och trender inom hållbar utveckling. Vi placerar i bolag som främjar bl.a. förnybar energi, cirkulär ekonomi och vatteneffektivitet. Vi har varit ankarinvesterare i bolag som är föregångare inom hållbar utveckling.