Fonder

Våra tre placeringsfonder erbjuder dig tillgång till WIP:s aktiva portföljförvaltning i fondform.

Fondernas teckning och inlösen

Du kan enkelt investera i våra fonder genom att öppna ett kundförhållande med WIP. Minimiteckningen är 1.000 euro.

Skräddarsydd kapitalförvaltning

I vår individuella förmögenhetsförvaltningtjänst tar vi hand om våra kunders investeringstillgångar genom såväl goda som turbulenta tider.