WIP Water Fund Special­placerings­fond

Introduktion
Innehav
Avkastning
Hållbarhet

Vatten är en livsviktig, men knapp resurs. Många faktorer som urbanisering, klimatförändring och befolkningstillväxt hotar våra befintliga och begränsade vattenresurser. WIP Water Fund investerar globalt i bolag som främjar effektivare vattenanvändning. Bolagens huvudsakliga verksamhet kretsar kring vatten, som till exempel vatteninfrastruktur eller vattenteknik. Betoningen ligger på bolag som följer principerna för hållbar utveckling.

Vid val av bolag ligger tyngdpunkten på stora och medelstora, stabila kvalitetsbolag. Fonden kan med eftertanke även investera i mindre börsnoterade eller onoterade nordiska bolag. Med dessa investeringar eftersträvas en mer fokuserad vattenstrategi.

Fonden lämpar sig för en långsiktig investerare.

Basuppgifter
Portföljförvaltare WIP Asset Management Ab
Rasmus Skand och Jenni Hemánus
Fondbolag GRIT Fondbolag Ab
Förvarsinstitut SEB Ab, Helsinki branch
Fondtyp AIF
Valuta EUR
Likviditet Veckovis (veckans sista bankdag)
NAV Daglig
Fondens startdatum 1.10.2020
Andelsserie A Andelsserie I
ISIN FI4000411368 FI4000411350
Bloomberg WIPWTRA WIPWTRI
Fast förvaltningsavgift p.a. 0,9 % 0,9 %
Avkastningsbaserat arvode 15 % * 12 % *
Teckningsavgift 0 % 0 %
Inlösningsavgif 0 % 0 %
Minimiteckning 1.000 EUR 2.500.000 EUR
Dividend Nej Nej

* av den andel som överstiger en årlig avkastning om 6 %. Fondern har High Water Mark.

 

Vid placeringsbesluten beaktas investeringsobjektens miljö- och sociala påverkan samt bolagsstyrning enligt WIP:s principer för hållbara investeringar. Vid valet av investeringsobjekt prioriteras bolag med god bolagsstyrning. Bolag som, enligt WIP:s hållbarhetsanalyser, inte uppnår ESG-kraven som WIP ställer utesluts.

WIP Water Fund klassificeras enligt EU-regleringen som en hållbar fond enligt artikel 8. Fonder definierade enligt artikel 8 främjar bland annat miljö- och sociala frågor (s.k. ljusgröna fonder).