Skräddarsydd kapitalförvaltning

Värde över tiden

Genom skräddarsydd, diskretionär kapitalförvaltning tar vi hand om våra kunders investeringsförmögenhet långsiktigt och självständigt även under varierande marknadsförhållanden. Vårt viktigaste mål är att öka värdet på kundernas förmögenhet och säkra kundernas finansiella handlingsutrymme.

Vår kärnkompetens ligger i nordiska aktier och väl genomtänkta aktieval. Vi erbjuder våra tjänster till privatpersoner, familjer, stiftelser samt företag.

Vi värnar om din förmögenhet

Vår portföljförvaltningstjänst passar speciellt bra för dig som vill överlåta investeringsbesluten till ett erfaret portföljförvaltningsteam som följer marknaden. Din portföljförvaltare har rätt att göra investeringar inom de överenskomna ramarna. Vår uppgift är att se till att din förmögenhet växer och utvecklas långsiktigt över tid.

Vår investeringshorisont är lång. Vi skapar mervärde för våra kunder genom att göra genomtänkta aktieval baserade på grundlig analys och vår oberoende syn. Vi strävar alltid till att känna de bolag som vi investerar i grundligt. Efter att vi tagit investeringsbeslutet följer vi upp bolagen kontinuerligt. Vi anser att ansvarsfullhet är en förutsättning för en hållbar värdetillväxt och därför är hållbarhetsbedömningen av företag alltid en del av våra investeringsbeslut.

Vi betjänar individuellt

Vi fokuserar på individuell, diskretionär kapitalförvaltning. Varje kund och kundportfölj är unik och baserar sig på vår marknadssyn. Vi använder inte modellportföljer, utan vi beaktar kundernas önskemål och behov då vi skräddarsyr portföljerna.

Dina investeringar finns kvar i ditt eget namn, på ditt eget värdeandelskonto. Vi känner våra kunder väl, många till och med sedan årtionden.

Kunderna kan alltid vid behov komma och diskutera marknadsläget och sin portfölj direkt med sin portföljförvaltare eller sin kundansvariga. Utöver detta rapporterar vi regelbundet om portföljens utveckling och skickar behövliga rapporter för beskattningsändamål. Vid behov kan rapporterna även skickas direkt till den som ansvarar för bokföringen.

Som stöd till kapitalförvaltningen erbjuder vi familje- och skattejuridiska tjänster.

Vårt investeringsuniversum

Vi investerar i första hand i aktier, som våra portföljförvaltare har gedigen erfarenhet av och kunskap om. Det huvudsakliga området för aktieinvesteringar är de nordiska länderna. Utöver detta har vårt portföljförvaltningsteam specialkompetens om globala teknologi- och vattenbolag.

Vid behov kan vi också diversifiera kundens portfölj i fonder och andra investeringsinstrument. Vi använder oss av vårt omfattande nätverk av samarbetspartners för analys och fondval. Vårt goda och långvariga samarbete med olika marknadspartner möjliggör också deltagande i företagsarrangemang, till exempel börsintroduktioner.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer personligen om våra kapitalförvaltningstjänster. Du kan ta kontakt med vår kundservice eller direkt med våra portföljförvaltare per telefon eller e-post.