• Översikt
  • Innehav
  • Avkastning
  • Teckna/sälj - Privatperson
  • Teckna/sälj - Sammanslutning
  • Dokument

Översikt


WIP Nordic Equity Placeringsfond är en aktivt förvaltad aktiefond. Målet för fondens placeringsverksamhet är att nå en så hög ökning på fondandelsvärdet som möjligt genom att med en avvägd riskbedömning placera fondens medel i måttligt värderade nordiska bolags aktier. En stor del av fondens medel placeras i bolag vilkas huvudsakliga verksamhet är service och underhåll. Resten av fondmedel placeras i bolag som kan kategoriseras som ESG- och/eller tillväxtbolag.

Vid värderingen av investeringsmålen betonas flera faktorer. Speciellt, att bolaget har en stark marknadsposition, hållbar konkurrensfördel och en välorganiserad verksamhet som genererar stabilt kassaflöde och möjliggör en hållbar ekonomisk tillväxt.

WIP Nordic Equity beaktar hållbarhetsprinciperna i placeringsfondens förvaltning och investerar inte i bolag som driver oetisk eller kontroversiell affärsverksamhet. Fonden investerar på lång sikt och onödig handel undviks. Minst två tredjedelar av placeringsfondens medel investeras i aktier.


SENASTE MÅNADSÖVERSIKT (på engelska)

WIP Nordic Equity månadsöversikt


ÅRSRAPPORT

WIP Nordic Equity halvårsrapport 2022


BASUPPGIFTER

PortföljförvaltareWIP Asset Management Ab
Rasmus Skand och Jenni Riikonen
FondbolagGRIT Fondbolag Ab
FörvarsinstitutSEB Ab, Helsinki branch
FondtypUCITS
ValutaEUR
LikviditetDaglig
NAVDaglig
Fondens startdatum1.9.2010
A-andelsseriens startdatum2.1.2020
ISINFI4000414446
BloombergWIPNEUA
Fast förvaltningsavgift p.a.0,9 %
Avkastningsbaserat arvode15 % *
Teckningsavgift0 %
Inlösningsavgift0 %
Minimiteckning1 000 EUR
DividendNej

* av den andel som överstiger en årlig avkastning på 6 %. Fonden har High Water Mark.

Innehav

WNE_holdings_8.2021.PNG#asset:782

Avkastning

Teckna/sälj - Privatperson


Du hittar här instruktioner över hur du tecknar och inlöser fondandelar i WIP Nordic Equity om du är privatperson.

Bekanta dig noggrant med WIP Nordic Equity Placeringsfondens Faktablad, Fondprospekt samt Stadgar innan teckningen. Du hittar dessa på Dokument-fliken. I dessa framkommer placeringsfondens noggrannare tecknings- och inlösningsvillkor som kunden godkänner vid betalning av teckningssumman.


NYTT KUNDFÖRHÅLLANDE

Ifall du inte från tidigare äger andelar i WIP Nordic Equity eller i andra WIP fonder och du vill teckna fondandelar skall du fylla i den kombinerade kundinformations- och teckningsblanketten, identifiera dig och betala önskade teckningssumma till placeringsfondens bankkonto.

__________

Du kan teckna WIP Nordic Equity fonden:

A) Elektroniskt. Fyll i nätblanketten och identifiera dig med nätbankskoder HÄR samt betala önskade teckningssumma på placeringsfondens bankkonto.

Om du fyller i nätblanketten och identifierar dig med nätbankskoder behövs ingen kopia på ditt identitetsbevis. När du har skickat in nätblankett får du en kopia på den till din givna e-post.

ELLER

B) Pappersblankett. Skriv ut blanketten HÄR och skicka den tills oss ifylld tillsammans med en kopia på ditt identitetsbevis och betala teckningssumman till placeringsfondens bankkonto.

Du kan även be oss att skicka en pappersblankett hem till dig.

Skickas oss den ifyllda blanketten tillsammans med en kopia på ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) antingen skannad med skyddad e-post HÄR eller genom att posta/hämta den till vårt kontor i Helsingfors centrum.

__________

För teckningen av fondandelarna krävs att vi har fått nödvändiga dokument, skickat dem till GRIT Fondbolag Ab och att den betalda teckningssumman har registrerats på placeringsfondens konto.

Betalningsinstruktioner:

Mottagare: WIP Nordic Equity

IBAN: FI37 1318 3000 1079 03

Meddelande: Andelsägarens namn, personbeteckning och telefonnummer

Teckningen verkställs nästa bankdag efter att teckningssumman registrerats, förutsatt att vi har fått teckningsblanketten före kl. 14:00 och att identifieringen är utförd. WIP eller GRIT Fondbolag Ab har rätten att avstå teckningsuppdraget eller att skjuta upp dess genomförande, ifall fondens tecknare inte kan identifieras på ett tillförlitligt sätt och i enlighet med kraven i ikraftvarande lagstiftning.

Du får en bekräftelse till din angivna e-post av GRIT Fondbolag Ab när teckningen är utförd.

Inlösen verkställs nästa bankdag efter att teckningssumman registrerats, förutsatt att vi har fått inlösningsblanketten före kl. 14:00 samt att identifieringen är utförd. WIP eller GRIT Fondbolag Ab har rätten att avstå inlösenuppdraget eller att skjuta upp dess genomförande, ifall fondens tecknare inte kan identifieras på ett tillförlitligt sätt och i enlighet med kraven i ikraftvarande lagstiftning.

Du får en bekräftelse till din angivna e-post av GRIT Fondbolag Ab när inlösningen är utförd.

Ta kontakt med backoffice@wip.fi ifall du vill ta WIP Online tjänsten i bruk. I WIP Online kan du följa med värdet av dina WIP fonder.


TILLÄGGSTECKNING

Om du redan från tidigare äger andelar i WIP Nordic Equity Placeringsfonden eller i andra WIP fonder och du vill teckna fondandelar skall du fylla i teckningsblanketten, identifiera dig och betala önskade teckningssumma på placeringsfonden bankkonto. Om dina beskattnings-, kontakt-/adressuppgifter eller ditt kontonummer har ändrats från senaste teckning, skall du fylla i kundinformationsblanketten på nytt (se instruktionerna ovan, ”Nytt kundförhållande”).

__________

Du kan göra en tilläggsteckning i WIP Nordic Equity fonden:

A) Elektroniskt. Fyll i nätblanketten och identifiera dig med nätbankskoder HÄR samt betala önskade teckningssumma på placeringsfondens bankkonto.

Om du fyller i nätblanketten och identifierar dig med nätbankskoder behövs ingen identitetsbeviskopia. När du har skickat nätblankett får du en kopia på den till din givna e-post.

ELLER

B) Pappersblankett. Skriv ut blanketten HÄR och skicka den tills oss tillsammans med en identitetskopia och betala teckningssumman på placeringsfondens bankkonto.

Du kan även be oss att skicka en pappersblankett hem till dig.

Skicka oss den ifyllda blanketten tillsammans med en kopia på ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) antingen skannad med skyddad e-post HÄR eller genom att posta/hämta den till vårt kontor i Helsingfors centrum.

__________

För teckningen av fondandelarna krävs att vi ha fått nödvändiga dokument, skickat dem till GRIT Fondbolag Ab och att den betalda teckningssumman har registrerats på placeringsfondens konto.

Betalningsinstruktioner:

Mottagare: WIP Nordic Equity

IBAN: FI37 1318 3000 1079 03

Meddelande: Andelsägarens namn, personbeteckning och telefonnummer

Teckningen verkställs nästa bankdag efter att teckningssumman registrerats förutsatt att vi har fått teckningsblanketten och identifieringen är gjord.

Du får en bekräftelse till din givna e-post av GRIT Fondbolag An när teckningen är gjord.


INLÖSEN

Om du vill inlösa andelar i WIP Nordic Equity Placeringsfonden skall du fylla i inlösningsblanketten och identifiera dig. Om dina beskattnings- eller kontakt-/adressuppgifter har ändrats sedan senaste teckning/inlösning, skall du fylla i kundinformationsblanketten på nytt (se instruktionerna ovan, ”Nytt kundförhållande”). Ifall ditt kontonummer har ändrats sedan senaste teckning/inlösning, var vänligen i kontakt med WIP.

__________

Du kan inlösa andelar i WIP Nordic Equity Placeringsfonden:

A) Elektroniskt. Fyll i nätblanketten och identifiera dig med nätbankskoder HÄR.

Om du fyller i nätblanketten och identifierar dig med nätbankskoder behövs ingen identitetsbeviskopia. När du har skickat nätblankett får du en kopia på den till din givna e-post.

ELLER

B) Pappersblankett. Skriv ut blanketten HÄR och skicka den tills oss tillsammans med en identitetskopia.

Du kan även be oss att skicka en pappersblankett hem till dig.

Skicka oss den ifyllda blanketten tillsammans med en kopia på ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) antingen skannad med skyddad e-post HÄR eller genom att posta/hämta den till vårt kontor i Helsingfors centrum.

__________

Inlösningen verkställs nästa bankdag efter att vi tagit emot blanketten.

Du får en bekräftelse till din givna e-post av GRIT Fondbolag Ab när inlösningen är gjord.


Vi hjälper gärna till vid alla teckningar och inlösningar.

Ta kontakt funds@wip.fi eller 09 6122 830 (9-16:30).

Teckna/sälj - Sammanslutning


Om du är en sammanslutning och vill teckna eller inlösa fondandelar i WIP Nordic Equity Placeringsfonden ber vi dig vänligen vara i kontakt med funds@wip.fi eller 09 6122 830 (9-16:30).

Bekanta dig noggrant med WIP Nordic Equity Placeringsfondens Faktablad, Fondprospekt samt Stadgar innan teckningen. Du hittar dessa på Dokument-fliken. I dessa framkommer placeringsfondens noggrannare tecknings- och inlösningsvillkor som kunden godkänner vid betalning av teckningssumman.


Dokument