WIP Technology Fund Special­placeringsfond

Introduktion
Innehav
Avkastning
Hållbarhet

Resultattillväxten för teknologibolag är betydligt snabbare än för traditionella bolag. Samma utveckling förväntas fortsätta även i framtiden. Teknologibolag utvecklar nya produkter eller tjänster, vinner marknadsandelar av traditionella bolag och får en stor del av nyinvesteringarna.

WIP Technology Fund är en aktivt förvaltad specialplaceringsfond som investerar globalt i teknologibolag. Målet är att hitta de bästa börsnoterade teknologibolagen.

Fondens placeringar delas in i tre kategorier:

  • Globala jättar: Stora och stabila teknologibolag som redan har en stark marknadsposition
  • Framtidens plattformsbolag: Snabbt växande bolag som vinner marknadsandelar
  • Små teknologibolag: Innovativa bolag speciellt inom Norden

Diversifieringen hjälper oss att begränsa riskerna i en bransch i snabb förändring. Vid val av investeringsobjekt betonar vi särskilt att bolaget har potential att uppnå en ledande position inom sitt affärsområde. Dessa bolag har förutsättningar att uppnå en stark marknadsposition globalt, vilket möjliggör en snabbt växande omsättning och resultatförmåga. Därtill skall bolagen vara exceptionellt innovativa och har en kompetent ledning.

Fonden lämpar sig för en långsiktig investerare som tål kortsiktiga förändringar i värdering.

Basuppgifter
Portföljförvaltare WIP Asset Management Ab Tuomas Komulainen
Fondbolag GRIT Fondbolag Ab
Förvarsinstitut SEB Ab, Helsinfors branch
Fondtyp AIF
Valuta EUR
Likviditet Daglig
NAV Daglig
Fondens startdatum 31.3.2021
Andelsserie A Andelsserie I
ISIN FI4000496260 FI4000496278
Bloomberg WIPTECA WIPTECI
Fast förvaltningsavgift p.a. 1,0 % 0,8 %
Avkastningsbaserat arvode 20 % 20 %
Teckningsavgift 0 % 0 %
Inlösningsavgift 0 % 0 %
Minimiteckning 1.000 EUR 250.000 EUR
Dividend Nej Nej

* av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindexet MSCI ACWI Net Return EUR under kalenderåret beräknat dagligen.

 

Vid placeringsbesluten beaktas investeringsobjektens miljö- och sociala påverkan samt bolagsstyrning i enlighet med WIP:s principer för hållbara investeringar.