Förmögenhets­planering

Individuell förmögenhets­planering inklusive juridiska tjänster är en viktig del av en långsiktig förmögenhetsförvaltning

Helheten är större än summan av delarna

Förmögenhetsförvaltning är mer än enbart portföljförvaltning. Under vår långa verksamhet har vi förutom portföljförvaltning erbjudit våra kunder även juridiska tjänster. Vi sköter fortsättningsvis om våra kunders förmögenhet över tid och erbjuder även familje- och skattejuridisk rådgivning.

Holistisk förmögenhetsplanering

Individuell förmögenhetsplanering och tillhörande juridiska tjänster är en viktig del av en långsiktig förmögenhetsförvaltning. Våra experter hjälper dig med juridiska, finansiella och skatteärenden relaterade till dina investeringar eller annan förmögenhet.

Vi hjälper dig gärna med att upprätta viktiga dokument för familjen, såsom testamenten, bouppteckningar, intressebevakningsfullmakter och äktenskapsförord. I skatterättsliga frågor hjälper vi bland annat med arv och gåvor och att planera generationsskiften.

Vi erbjuder dig personlig service under hela kundförhållandet och skapar skräddarsydda lösningar utgående från dina behov.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mera om våra juridiska tjänster personligen. Du kan ta kontakt med vår jurist Annika eller vår kundtjänst via telefon eller e-post.

Annika Hilli (föräldraledig)
annika.hilli@wip.fi
T +358 (0) 9 6122 8334