WIP Asset Management

WIP

WIP Asset Management Oy on itsenäinen ja muista markkina-osapuolista riippumaton sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Olemme myös WIP Nordic Equity Sijoitusrahaston salkunhoitaja.

Yhtiömme on perustettu vuonna 1995 Helsingissä, ja olemme luoneet arvoa ja merkittäviä tuottoja asiakkaillemme jo yli 20 vuoden ajan. Pohjoismaiset osakkeet ovat pääasiallinen sijoituskohteemme ja varainhoitomme perusta. Meillä on niistä laaja kokemus ja erinomainen tuntemus. Näiden vuosien aikana sijoitustiimimme on osoittanut asiantuntemusta hoitamalla asiakasvaroja menestyksellä myös epävakaissa markkinatilanteissa.

Hoidamme asiakasvaroja kokonaisvaltaisesti – meillä on tuntemus asiakkaan koko varallisuudesta ja mukautamme palvelumme asiakkaan tarpeisiin. Omaisuudenhoidon lähtökohtina ovat asiakkaan omat päämäärät ja hänen taloudellisen liikkumavaransa turvaaminen. Arvomme ovat rehellisyys, ammattitaito ja luotettavuus. Uskomme pitkiin asiakassuhteisiin ja yhteistyökumppanuuksiin.

Sijoitusfilosofiamme

Tavoitteemme on luoda asiakkaille vakaata tuottoa pitkän aikavälin sijoitusstrategialla, jossa hankimme pohjoismaisten laatuyritysten osakkeita kohtuulliseen hintaan. ”Osta ja pidä hyviä”-strategiassa lyhyen aikavälin muutokset eivät ole oleellisia. Pysymme strategiassamme, emmekä anna yleisten markkinaodotusten vaikuttaa sijoituspäätöksiin, paitsi jos yritysten markkinanäkymät muuttuvat oleellisesti.

Sijoitusfilosofiamme ydin on tuntea niiden yritysten liiketoimintamallit, joihin sijoitamme. Tämä pätee myös sijoittaessamme sekä osakkeisiin että velkainstrumentteihin. Lisäarvoa saavutetaan osakepoiminnalla, ja näin ollen yritysten perusteellinen analyysi ja tuntemus ovat sijoitusfilosofiamme avaintekijöitä. Asiakasvarat sijoitetaan valikoidusti yhtiöihin, jotka täyttävät sijoituskriteerimme.

Vastuullisuus on yksi WIP:n sijoituskriteereistä. Huomioimme sijoituspäätöksissämme kohdeyhtiöiden toiminnan suhteessa ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hyvään hallintotapaan. WIP on jäsenenä Finsif-organisaatiossa (Finland’s Sustainable Investment Forum), jonka jäsenet ovat sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen ja sen edistämiseen Suomessa.

Lue lisää sijoitusfilosofiastamme sekä -prosessistamme kohdasta ”Yksilöllinen omaisuudenhoito”.

Henkilöstö

Peter Immonen

Salkunhoitaja / Hallituksen puheenjohtaja

Yhteystiedot
peter.immonen@wip.fi +358-9-612 28 335

Peter kuuluu WIP:n perustajajäseniin. Hän toimii hallituksen puheenjohtajana sekä salkunhoitajana. Peterillä on 35 vuoden kokemus finanssialalta Suomesta ja Ruotsista ja hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (rahoitus, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors).

Ingeborg Åkermarck

Toimitusjohtaja

Yhteystiedot
ingeborg.akermarck@wip.fi +358-9-612 28 336

Toimitusjohtajuuden ohella Ingeborg vastaa laki- ja veroasioista. Hän on ollut WIP:n palveluksessa vuodesta 2006 ja työskennellyt pankki- ja omaisuudenhoitoalalla yli 25 vuotta. Koulutukseltaan Ingeborg on oikeustieteen kandidaatti (VT) Helsingin yliopistosta.

Ilkka Herlin

Hallituksen jäsen

Yhteystiedot

Ilkka on ollut WIP:n hallituksen jäsenenä yhtiön perustamisesta lähtien. Tämän lisäksi hän toimii Cargotec Oyj:n puheenjohtajana ja on koulutukseltaan filosofian tohtori.

Lars Grandell

Salkunhoitaja

Yhteystiedot
lars.grandell@wip.fi +358-9-612 28 337

Lars on työskennellyt WIP:ssä salkunhoitajana vuodesta 2009. Alalla hän on ollut 35 vuotta ja koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri (rahoitus, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors).

Timo Karvinen

Salkunhoitaja

Yhteystiedot
timo.karvinen@wip.fi +358-9-612 28 340

Timo on ollut WIP:n palveluksessa vuodesta 2010. Omaisuudenhoitoalalla hän on ollut siitä lähtien kun valmistui valtiotieteiden maisteriksi vuonna 1994.

Rasmus Skand

Salkunhoitaja

Yhteystiedot
rasmus.skand@wip.fi +358-9-612 28 360

Rasmus on ollut WIP:n palveluksessa vuodesta 2016. Ennen WIP:iä hän on työskennellyt osakeanalyytikkona ja private banking -tehtävissä yli viisi vuotta. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri (Svenska Handelshögskolan i Helsingfors).

Christian Strömberg

Senior Advisor

Yhteystiedot
christian.stromberg@wip.fi +358-9-6122 8361

Christian on hiljattain aloittanut WIP:ssä. Christian on suurimman osan urastaan työskennellyt omaisuudenhoidossa ja private banking-tehtävissä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri (Svenska Handelshögskolan i Helsingfors).

Jenni Riikonen

Sijoitusanalyytikko

Yhteystiedot
jenni.riikonen@wip.fi +358-9-612 28 338

Jenni on ollut WIP:ssä vuodesta 2013 ja analyytikon tehtävien lisäksi vastaa yrityksen sijoitusprosessien kehityksestä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri (rahoitus, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors).

Annika Lehvonen

Juristi

Yhteystiedot
annika.lehvonen@wip.fi +358-9-612 28 334

Annika hoitaa WIP:issä laki-, sopimus- ja veroasioita. Annika on ollut WIP:issä 2014 lähtien ja hän on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri (OTM) Helsingin yliopistosta.

Lina Lehtinen

Hallintovastaava / Compliance Officer

Yhteystiedot
lina.lehtinen@wip.fi +358-9-612 28 333

Lina on työskennellyt WIP:n palveluksessa vuodesta 1998. Hallintovastaavan tehtävien lisäksi Lina on WIP:n compliance officer sekä hoitaa sopimus- ja veroasioita. Koulutukseltaan hän on ekonomi (KTM) Turun kauppakorkeakoulusta.

Hanne Sundqvist

Back office / Asiakaspalvelu

Yhteystiedot
hanne.sundqvist@wip.fi +358-9-612 28 331

Hanne on ollut WIP:ssä vuodesta 2000. Hannella on kaupallisen alan ammattikorkeakoulututkinto sekä sijoituspalvelututkinto (APV1).

Mia Winkler

Back office / Asiakaspalvelu

Yhteystiedot
mia.winkler@wip.fi +358-9-612 28 353

Mia on ollut WIP:in back officessa heinäkuusta 2006 lähtien. Mia on valmistunut filosofian maisteriksi Lundin yliopistosta ja on suorittanut Sijoituspalvelututkinnon (APV1).

Tiina Savinen

Back office / Asiakaspalvelu

Yhteystiedot
tiina.savinen@wip.fi +358-9-612 28 332

Tiina on työskennellyt WIP:ssä vuodesta 1998. Koulutukseltaan Tiina on merkonomi.

Ota yhteyttä

WIP Asset Management Oy

Mannerheimintie 18 A, 7. kerros
00100 Helsinki

+358 (0)9 6122 830 (9.00-16.30) backoffice@wip.fi

Suojattu sähköposti


Voit lähettää meille suojattua sähköpostia osoitteesta https://secure.wip.fi